This Day In History: Italy Invaded British Somalialand (1940)

Engelse leger, cavalerie. Korps Engelse kameelruiters. 1913 of eerder. Foto geplaatst bij bericht over een groep Engelse kameelruiters die in 1913 tussen Berbera en Odwein in Somali렷erden overvallen door 2000 Derwischen. Er vielen 50 Engelse doden en gewonden.